Medlemstidningen akvarellen utkommer med 4 nummer per år.
Varje nummer innehåller 4-5 artiklar om konst och konstnärer, primärt med anknytning till nordisk akvarellkonst. Dessutom information från NAS, invitationer till aktiviteter, utställningar mm samt annonser med bl.a. nya kurser och konstnärsmaterial.

Sammanfattning på engelska av artiklarna finns på de enskilda numren. Please find English summaries of articles by each issue.
Se tidigare nummer här – Find previous issues here

Köp tidligare nummer – buy previous issues: Shop

3-2023 innehåller:

English Summary of Articles
Ledaren av Anna Sörenson Rydh
Mikael Hallstrøm Eriksen av Marianne Gross
Hulda Stefánsdóttir av Ingrid Ogenstedt
Johan Mauritzson – AKVARELLresidens 2022 av Ida Rödén
Test af syntetiska penslar från Princeton av Björn Bernström
Nordiska Akvarellsällskapets Årsmöte 2023 (rapport)
NAS Information
Annonser
Styrelsens hörna av Carina Köster

Omslagsbild: Mikael Hallstrøm Eriksen

Ansvarig utgivare/redaktör
Anna Sörenson Rydh: akvarellen.anna.sorenson.rydh@gmail.com

akvarellen nummer 4-2023 beräknas komma ut under vecka 51

Välkommen med din annons:

Helsida SEK 6.300:-
Halvsida SEK 3.200:-
1/4.sida SEK 1.700:-
1/8 sida SEK 950:-
Manusstopp för annonser
nr 3-2023: 20/8

Annonsmaterial sänds både till Anna Sörenson Rydh: akvarellen.anna.sorenson.rydh@gmail.com och Inês Jacobsson: ines@desines.se
För icke tryckfärdigt annonsmanus debiteras kostnader för sättning, ev. korrektur m.m. enligt tryckeriets gängse prislista.
Priser och teknisk information om annonser finns här
50 SEK + porto per nummer. Andra trycksaker/kataloger finns också till salu – läs mera här
För beställning kontakta Anna Sorenson Rydh: akvarellen.anna.sorenson.rydh@gmail.com